Visselblåsning

Linné Omsorg AB har som ambition att ha högsta möjliga standard för öppenhet och ärlighet. Syftet med denna visselblåsningsinformation är att underlätta att rapportera misstänkta oegentligheter i företagets arbete.

Vem kan visselblåsa enligt lagen?

Alla som har något att göra med Linné Omsorg AB, dvs. kunder, omsorgstagare, anhöriga, anställda, praktikanter, m.m., har rätt att rapportera.

Det här kan du visselblåsa om

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som t.ex. misshushållande av allmänna medel, grova former av diskriminering eller trakasserier, bekämpning av mutor och korruption samt brister i säkerheten på arbetsplatsen.

Det här kan du INTE visselblåsa om

När det gäller missförhållande kring omsorgstagaren antingen angående Socialtjänstlagen eller Hälso- och Sjukvårdslagen gäller Lex Sarah respektive Lex Maria istället för visselblåsarlagen.

Visselblåsare har starkt skydd i lagen

Som visselblåsare får man ett skydd enligt den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890). Skyddet innebär bland annat att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess. Lagen skyddar också visselblåsaren mot hindrande åtgärder och repressalier. Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder.

Uppgifter som kan behövas i din rapport

Även om du kan vara anonym i din anmälan, är följande viktigt att tänka på att skriva i anmälan:

  • Att beskriv missförhållandet
  • Att svara på följande frågor – Vad händer? När hände det? Vilka var inblandade? Hur hände det? Förslag på åtgärder för att minska missförhållandet som vidtagits?
  • Att om du vill bli kontaktad i ärendet behöver vi någon form av kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer, e-post och/eller postadress.
  • Om du väljer att vara anonym, vilket är din rättighet, kan vi inte kontakta dig för ev. följdfrågor och du kan inte heller få återkoppling kring ditt ärende.

Rapportera

Du rapporterar visselblåsningen till oss genom att skicka ett e-post till
visselblasare@LinneHemvard.se

eller skriva ett brev till: 

Visselblåsning
Linne Omsorg AB
Norrgatan 20
352 31 VÄXJÖ

Övrigt