Vanliga frågor

Kommunstyrelsen i respektive kommun beslutar om ett maxbelopp för vad hemtjänst kostar per månad. I maxbeloppet ingår hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård. Har du låg inkomst, kan du få en avgiftsreducering. Kontakta avgiftshandläggaren i din kommun för mer information. Kostnaden för en privat utförare av hemtjänst, som t.ex. Linné Hemvård, är den samma som att välja en kommunal hemtjänst.

Du meddelar kommunen handläggare när du fått ett hemtjänstbeslut att du vill att Linné Hemvård ska vara din hemtjänstleverantör. Har du hemtjänst idag, kan du givetvis byta till Linné Hemvård. Kontakta då din handläggare i kommunen. Läs mer om hur det fungerar i din ort här

Det är en svår fråga att svara på. Men, varje år genomförs undersökning Öppna jämförelser av Socialstyrelsen där brukarna säger sitt om hemtjänsterna. Vi anser, givetvis, att Linné Hemvård är den bästa hemtjänsten du kan välja. Om du inte är nöjd med oss, kan du byta till någon annan.

När du fått ditt hemtjänstbeslut, kommer vi överens om ett schema då vi kommer till dig på besök. Ibland tar besöken längre tid än beräknat eller det är dåligt väglag vilket gör att vi inte kan komma på den utlovade tiden. Är vi mer än 15 minuter sena, försöker vi alltid ringa och meddela.

Vi försöker alltid att så få personer som möjligt ska besöka dig. Ibland är det semester eller sjukdom, vilket kan göra att fler personer besöker dig.

Handläggaren på kommunen beslutar efter dina behov vad du ska få hjälp med i hemtjänsten. Vill du förändra ditt beslut, lägga till eller ta bort något, hör av dig till din handläggare på kommunen. I hemtjänsten kan du få hjälp med personlig omvårdnad som t.ex. dusch och toalettbesök, städ, inköp, social samvaro, promenader, ledsagning m.m.

Kan du inte ta dig till vårdcentralen, kan du få hemsjukvård. En sjuksköterska beslutar om du kan får hemsjukvård. Har du hemsjukvård, kan du få hjälp med att lägga om ett sår, hjälp att ta dina mediciner m.m. Vi på Linné Hemvård kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt sjuksköterska för bedömning om du kan få hemsjukvård.

2023 kostar det 225 kr/timme + RUT avdrag från Skatteverket för olika RUT-tjänster på Linné Hemvård. Inga andra avgifter tillkommer. Men, du måste minst beställa 2 timmar åt gången och bo i tätorterna Ljungby eller Växjö. Ansök & läs mer om RUT-tjänster här

Det är Skatteverket som bestämmer vad som ingår i RUT-tjänsterna. Vi på Linné Hemvård utför städning, storstädning, flyttstädning, lättare trädgårdsarbete, fönsterputsning och tvätt. Ansök & läs mer om RUT-tjänster här

När du har valt Linné Hemvård som din hemtjänst, utser vi en kontaktperson till dig. Kontaktpersonen kommer att besöka dig när denne arbetar.

Du kan alltid vända dig till personalen som kommer till dig med ett förbättringsförslag eller klagomål. I din pärm som du får vid första hemtjänstbesöket finns även en synpunktsblankett. Men, du kan också skicka ett e-post eller ringa. Kontaktuppgifter hittar du här

Fick du inte svar på din fråga?

Tack för du har skickat in ditt ärende!

Vi har tagit emot ditt ärende och återkopplar till dig så fort vi kan.

Välj ort

Växjö

Norrgatan 20

Ljungby

Kånnavägen 3

Oskarshamn

Slottsgatan 26

Värnamo

Gränsgatan 63E