Vanliga frågor om hemtjänsten

Vi besvarar de vanligaste frågorna om hemtjänsten. Får du inte svar på din fråga här så kan du kontakta vår kundtjänst. Vi besvarar gärna på era frågor via mail eller telefon!

Vad kostar hemtjänsten?

Kommunstyrelsen i respektive kommun beslutar om ett maxbelopp för vad hemtjänst kostar per månad. I maxbeloppet ingår hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård. Har du låg inkomst, kan du få en avgiftsreducering. Kontakta avgiftshandläggaren i din kommun för mer information. Kostnaden för en privat utförare av hemtjänst, som t.ex. Linné Hemvård, är den samma som att välja en kommunal hemtjänst.

Hur kan jag välja Linné Hemvård?

Du meddelar kommunen handläggare när du fått ett hemtjänstbeslut att du vill att Linné Hemvård ska vara din hemtjänstleverantör. Har du hemtjänst idag, kan du givetvis byta till Linné Hemvård. Kontakta då din handläggare i kommunen. Läs mer om hur det fungerar i din ort här

Vilken hemtjänst är bäst?

Det är en svår fråga att svara på. Men, varje år genomförs undersökning Öppna jämförelser av Socialstyrelsen där brukarna säger sitt om hemtjänsterna. Vi anser, givetvis, att Linné Hemvård är den bästa hemtjänsten du kan välja. Om du inte är nöjd med oss, kan du byta till någon annan.

När kommer hemtjänstpersonalen?

När du fått ditt hemtjänstbeslut, kommer vi överens om ett schema då vi kommer till dig på besök. Ibland tar besöken längre tid än beräknat eller det är dåligt väglag vilket gör att vi inte kan komma på den utlovade tiden. Är vi mer än 15 minuter sena, försöker vi alltid ringa och meddela.

Hur många kommer till mig på besök?

Vi försöker alltid att så få personer som möjligt ska besöka dig. Ibland är det semester eller sjukdom, vilket kan göra att fler personer besöker dig.

Vad kan jag få hjälp med? Hur ofta får jag gå på promenad?

Handläggaren på kommunen beslutar efter dina behov vad du ska få hjälp med i hemtjänsten. Vill du förändra ditt beslut, lägga till eller ta bort något, hör av dig till din handläggare på kommunen. I hemtjänsten kan du få hjälp med personlig omvårdnad som t.ex. dusch och toalettbesök, städ, inköp, social samvaro, promenader, ledsagning m.m.

Kan jag få hjälp med sår eller att ta mediciner?

Kan du inte ta dig till vårdcentralen, kan du få hemsjukvård. En sjuksköterska beslutar om du kan får hemsjukvård. Har du hemsjukvård, kan du få hjälp med att lägga om ett sår, hjälp att ta dina mediciner m.m. Vi på Linné Hemvård kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt sjuksköterska för bedömning om du kan få hemsjukvård.

Vilka RUT-tjänster kan jag få hjälp med?

Det är Skatteverket som bestämmer vad som ingår i RUT-tjänsterna. Vi på Linné Hemvård utför städning, storstädning, flyttstädning, lättare trädgårdsarbete, fönsterputsning och tvätt. Ansök & läs mer om RUT-tjänster här

Vem är min kontaktperson?

När du har valt Linné Hemvård som din hemtjänst, utser vi en kontaktperson till dig. Kontaktpersonen kommer att besöka dig när denne arbetar.

Jag har ett klagomål, en synpunkt eller ett förbättringsförslag

Du kan alltid vända dig till personalen som kommer till dig med ett förbättringsförslag eller klagomål. I din pärm som du får vid första hemtjänstbesöket finns även en synpunktsblankett. Men, du kan också skicka ett e-post eller ringa. Kontaktuppgifter hittar du här