Linné Hemvårds tjänster

Hemtjänst

Behöver du hjälp med dina inköp, måltider samt personlig omskötsel i ditt hem på grund av sjukdom, handikapp eller ålder?

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster kan köpas som komplement till hemtjänst. Bland annat om du vill ha mer än du fått beviljat av kommunen.

Andra tjänster

Sociala aktiviteter

Vi arrangerar gemensamma aktiviteter för våra omsorgstagare på olika orter. Exempelvis baka, spelar spel, sjunga, enklare gymnastik m.m.​

Rehab

I växjö erbjuder vi en rehab assitent som hjälper dig med olika hjälpmedel du kan behöva i hemmet tex. rullator

Par & tuck tuck cyklar

Vi har två varianter av stora cyklar för våra omsorgstagare som är väldigt uppskattad.