START

    

På individens villkor

Alla är olika och alla har olika behov av stöd. Men något som förenar oss är att vi alla är lika mycket värda och har rätt till en individanpassad hemtjänst. Din hemtjänst ska passa dina vanor och dina tider. Tillsammans ser vi till att hemtjänsten blir precis som du har tänkt dig.

Samhörighet

Att känna samhörighet är otroligt viktigt för oss människor och därför arbetar vi inom Linnè Hemvård med att försöka skapa en samhörighet för vi tror på att människors goda upplevelser berikar deras liv..

Enkel kommunikation

Genom att erbjuda personal som har språkkunskaper utöver svenska ökar vi kvalitén på tjänsterna vi erbjuder dig. Att du och vår personal har samma kommunikationslinje för att vi ska kunna hjälpa dig i ditt hem är en av våra viktigaste grundpelare i vår vardag.

2 (5)

Hemtjänst via Kundval (Lagen om valfrihet)

Linné Hemvård är godkänd utförare av hemtjänst och det betyder att du som individ kan välja oss som utförare.

Kontakta din biståndshandläggare för mer information i Växjö kommun / Ljungby kommun. 

 2