Hemtjänst & hushållsnära
tjänster med god kvalité

Hitta din närmaste Linné Hemvård

Våra tjänster

Hemtjänst

Behöver du hjälp med dina inköp, måltider samt personlig omskötsel i ditt hem på grund av sjukdom, handikapp eller ålder?

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster kan köpas som komplement till hemtjänst. Bland annat om du vill ha mer än du fått beviljat av kommunen.

Ansök om hemtjänst

1. Ansök om bistånd

Ansök om bistånd i din kommun. Ansökan kan göras på olika sätt beroende på vilken kommun det är.

2. Biståndsbedömning

Handläggaren tar ett beslut om vilken hemtjänst du ska få

3. Meddela ditt beslut

Meddela till biståndshandläggare att du vill ha Linné hemvård som din hemtjänst utförare

4. Vi hör av oss till dig

När du valt Linné Hemvård tar vi kontakt med dig inom kort för att planera din hemtjänst

Vi är idag Växjös största privata aktör inom hemtjänsten…

…samt hemsjukvård, och finns i Växjö och Ljungby. Vi har avtal med Växjö kommun och är godkända enligt IVO. Linné Hemvård ser till omsorgstagarens önskemål och behov uppfylls och mer därtill. Verksamheten bygger på våra tre kärnvärden enkel kommunikation, samhörighet och på individens villkor.

Mer om oss

Hemtjänst är för dig som
behöver stöd i ditt dagliga liv

Mer om hemvård