HEMTJÄNST

Behöver du hjälp med dina inköp, måltider samt personlig omskötsel i ditt hem på grund av sjukdom, handikapp eller ålder?

Hemtjänst är till för att underlätta dig som behöver stöd i ditt dagliga liv i ditt hem.  Läs mer här om hur du gör för att få hemtjänst.

Hemtjänst via Kundval, Lagen om valfrihet. Linné Hemvård är godkänd utförare av hemtjänst och det betyder att du som individ kan välja oss som utförare.Kontakta din biståndshandläggare för mer information i Växjö kommun /Ljungby kommun.   Läs mer här om hur det går till.

2 (8)

Inom hemsjukvård/  hemvård hjälper vi till med vissa sjukvårdsinsatser som till exempel: medicinering, såromläggning, utprovning av hjälpmedel, rehabilitering, behandling och uppföljning

pY08iYHvrmV4dJgAyPW_XBTi1aLO_LXm7YBsb

Du har inflytande över när, hur och av vem hjälpen ska utföras. Vårt uppdrag är att försöka tillgodose dina önskemål så långt det räcker. Vi erbjuder dig en kontaktman som du alltid kan vända dig till. Kontaktmannen utses tillsammans med dig för att du skall känna dig bekväm och trygg.